The ArtWorks team is an integral part of the community development work at Valleys Kids and we work with young people in a variety of settings. Using creative techniques the children and young people explore different areas of their lives and the lives of others in a positive way.

Do you want to take part?  Click here to find out more.

AW-SleepIf you are a young person aged 8 – 25 and interested in drama, music, dance, video or any other of the arts we would love to hear from you. If you are an adult

and would like to volunteer please get in touch. It doesn’t matter if you have never been involved in the arts before, you just have to be prepared to come along and take part.
Please check out our Timetable for when you can come along and join in the fun.

ArtWorks Timetable

Microsoft Word - ArtWorksTT2016.doc

ArtWorks Team

 

Miranda Ballin, ArtWorks Artistic Director
Email: Miranda@ValleysKids.org

Rachel Clement – Youth Arts Development Worker:
Email: Rachel@ValleysKids.org

Gemma Fraser-Jones – 16 – 25 FlightWings Co-ordinator:
Email: Gemma@ValleysKids.org

Claire Hathaway – Youth Arts Development Worker:
Email: Claire@ValleysKids.org

Caroline Bunce – Youth Arts Development Worker:
Email: Caroline@ValleysKids.org

Nadine Hussien – Youth Arts Apprentice
Email: Nadine@ValleysKids.org

Contact:
The Factory
Jenkin Street
Porth
CF39 9PP
Telephone: 01443 303032

Mae tîm ArtWorks yn rhan annatod o’r gwaith datblygu cymunedol yn Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. Gan ddefnyddio technegau creadigol mae’r plant a phobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd o’u bywydau a bywydau pobl eraill mewn modd cadarnhaol.

A ydych am gymryd rhan? Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych yn berson ifanc rhwng 8 a 25 oed â diddordeb mewn drama, cerddoriaeth, dawns, fideo neu unrhyw gelfyddyd arall, byddwn yn falch o glywed gennych. Os ydych yn oedolyn ac am wirfoddoli yna cysylltwch â ni. Nid oes ots nad ydych wedi ymwneud â’r celfyddydau o’r blaen, yr unig beth sydd ei angen yw bod yn barod i ymuno a chymryd rhan.

Gweler ein hamserlen i weld lle gallwch ymuno â’r hwyl.

Rhaglen ArtWorks

artworks-translation-programme

Miranda Ballin, Cyfarwyddwr Artistig ArtWorks:
E-bost: Miranda@ValleysKids.org

Gemma Fraser-Jones – Cydlynydd FlightWings 16 – 25 oed:
E-bost: Gemma@ValleysKids.org

Rachel Clement – Gweithiwr Datblygu Celfyddydau Ieuenctid:
E-bost: Rachel@ValleysKids.org

Claire Hathaway – Gweithiwr Datblygu Celfyddydau Ieuenctid:
E-bost: Claire@ValleysKids.org

Caroline Bunce – Gweithiwr Datblygu Celfyddydau Ieuenctid:
E-bost: Caroline@ValleysKids.org

Nadine Hussien – Prentis Celfyddydau Ieuenctid
E-bost: Nadine@ValleysKids.org

Emma Wilcox – Swyddog Marchnata a Chynaladwyedd

E-bost: – Emma@ValleysKids.org

Cyswllt: Y Ffatri, Stryd Jenkin, Porth, CF39 9PP, Ffôn: 01443 303032

I Wish

This film was made as a Trailer for one of Penygraig Youth Theatre’s past shows.