FEAST NIGHT!

Trebanog logo

We’ve done loads of cooking at the Trebanog Project and we’re going to be doing a lot more! We want to invite you to the launch of our monthly community meal at the school.

5.00pm -6.00pm

Thursday 23rd February at

Rhiwgarn Infants School

—————————————————————

Open to all!

Including families, kids & adults

All welcome & All free!

It’s a feast!

FACEBOOK @trebanogproject

trebanogproject

contact: itsartbut@artesmundi.org

www.itsartbutitsnot.com

 

NOSON O WLEDD!

Trebanog logo

Buon yn coginio llawer ym mhrosiect Trebanog ac yr ydym yn mynd i wneud llawer mwy! Gwahoddir chwi i lansiad ein pryd o fwyd misol cymunedol yn yr ysgol.

5.00 – 6.00 y.h.

Dydd Iau 23fed. Chwefror yn

Ysgol Babanod Rhiwgarn

—————————————————————

Agored i bawb!

Gan gynnwys teuluoedd, plant ac oedolion.

Croeso cynnes i bawb, yn rhad ac am ddim.

FACEBOOK @trebanogproject

trebanogproject

contact: itsartbut@artesmundi.org

 www.itsartbutitsnot.com