shermanwebHave you ever lost something? A toy? A tooth? A memory?

What if, one day, you lost all of your ‘silly’?

When the Emperor demands the coolest clothes to help him be, well, ‘cool’… The call is answered by a pair of wily Weavers, who concoct a cunning plan and land everyone in an embarrassing situation. Who will help the Emperor rediscover his joy and silliness?

Sherman Theatre & Theatr Iolo present The Emperor’s New Clothes / Dillad Newydd yr Ymerawdwr – a reimagining of the classic Hans Christian Andersen tale. Written by award-winning playwright Alun Saunders, with songs and live music, there’s something here for the whole family this Christmas!

Soar Centre, Penygraig, CF40 1JZ
==

Wyt ti erioed wedi colli rhywbeth? Tegan? Dant? Atgof?
Beth petaet ti’n colli pob diferyn o wiriondeb?

Mae’r hen Ymerawdwr yn mynnu dillad mwyaf cŵl y deyrnas er mwyn cynnal ei enw da fel yr arweiniwr ffasiwn mwyaf, wel, ‘cŵl’! Pan ddaw’r Gwehyddion cyfrwys i’r fei, mae eu cynllun twp yn bygwth ‘dinoethi’ un o gyfrinachau mwyaf trist y dyn mawr.

Cyflwyna Sherman Theatr a Theatr Iolo Dillad Newydd yr Ymerawdwr / The Emperor’s New Clothes – dehongliad newydd sbon Alun Saunders o glasur Hans Christian Andersen. Gyda chaneuon a cherddoriaeth fyw, mae ‘na rywbeth yma i’r holl deulu y Nadolig hwn.

Soar Centre, Penygraig, CF40 1JZ